Du har ingen favoritter
*
*

Leie Lisencer

Registrering og godkjenning av utleieforhold i Spania
I 2013 ble det opprettet et register med mulighet for registrering av fritidsboliger, hus, villaer eller leiligheter for utleie. Registrering har til nå vært frivillig, men om kort tid vil det bli obligatorisk å registrere eiendommer som leies ut. Det innføres krav til at eiendommer som leies ut som minimum holder spansk standard i forhold til opphold og sikkerhet, og eiendommer som er registrert og som oppfyller kravene vil få utstedt et godkjenningsbevis for utleie. 

Ordningen har ikke trådt i kraft per i dag, og i en viss utstrekning er det også lokale forskjeller i forhold til når regelverket vil tre i kraft. Det er imidlertid felles for hele landet at reglene for utleie strammes inn, og det er på det rene at det vil bli innført hyppige kontroller med bøter for utleieforhold som ikke er lovlig registrert. Vi anbefaler derfor at du så snart som mulig, og gjerne allerede nå, registrerer ditt utleieobjekt slik at du uten unødvendig opphold får din godkjenning i orden.

Du som eier inntil 4 boenheter må registrere disse hver for seg. Dersom du eier 5 eller flere utleieobjekter må du etter at ordningen har trådt i kraft registrere et „Empresa“ (foretak)som juridisk ansvarlig for utleie. Da vil godkjenningen bli utstedt til foretaket – og ikke for hver enkelt boenhet.    

Det er mange boenheter som omfattes av ordningen og forholdsvis få boenheter som er registrert fram til nå. Dermed er det er god grunn til å anta at ventetiden etterhvert vil bli nokså lang for de som utsetter søknadsprosessen unødvendig lenge. Dessuten vil være et kvalitetsstempel for potensielle leietakere å leie utleieobjekter som har godkjenningen i orden.

Godkjenningsprosessen skjer ved at “gestoria”, som er en kontrollenhet med arkitektkompetanse, kommer på stedlig besøk, kontrollerer boligen, tar målinger og fastslår om boligen tilfredsstiller kravene. Når boenheten er godkjent blir den registrert og utleielisens utstedes. Godkjenningen vil så bli lagt inn i alle kanaler der din utleieenhet markedsføres.

Nye skatteregler
Nye skatteregler trådte i kraft i juli 2017, og for boliger som markedsføres på internett og i sosiale medier er det gitt frist for registrering av godkjenningsbevis til utgangen av januar 2019. Det er ingen grunn til å utsette prosessen med andre ord. 

Beskatning på utleie av feriebolig i Spania
Hvis du ikke selv bor i Spania, men har leieinntekter fra utleie i Spania, er denne skattepliktig med 24% av netto inntekt. Inntekten skal oppgis sammen med erklæring om ikke-bosted (Modelo 210).

Deler av kostnadene du har ved å ha utleiebolig i Spania er fradragsberettiget og skal trekkes fra i leieinntekten før beregning av beskatningsgrunnlaget. Det gjelder blant annet forsikring, boliglån, felleskostnader i sameiet, kommunale utgifter, administrator-utgifter, strøm, vann og vedlikeholdskostnader. Alle kostnader må oppgis, inkludert IVA.

Det er viktig å være klar over at ikke alle kostnader er fradragsberettiget selv om man leier ut deler av året. Hvor ofte du selv bruker eiendommen har stor betydning, så vi anbefaler at man rådfører seg godt de første gangene skattegrunnlaget skal beregnes. 

Spania er sammen med en rekke EU-land medlem i en konvensjon som skal forhindre dobbeltbeskatning. Fordi eiendommen din er registrert i Spania skal du også beskatte utleien din til Spania. Det innebærer samtidig at du ikke i tillegg skal betale skatt av leieinntekten til Norge. Du skal altså ikke beskattes to ganger.

For mer informasjon om dette kan du ta kontakt med våre kollegaer på Aserpro. De kan hjelpe deg med formaliteter rundt utleieforhold, registrering, godkjenning og beskatning av utleieforhold hvis du ønsker bistand til det.

Du finner Aserpro på: Nettsiden www.oremfi-by-aserpro.com eller du kan sende en E-post til: peter@oremfi-by-aserpro.com

Estoy de acuerdo
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.